Terve Eesti Sihtasutus

Kerttu Mäger

Kerttu on tuntud koolitaja alkoholisõltumatuse teemadel. Üha enam lähevad Kerttule korda inimese vaimset ja füüsilist tervist puudutavad teemad. Laiemalt huvitavad teda kõik riskikäitumiste ning sõltuvusega seotud teemad.

Triin Sokk

Triin koolitab nii HIV, lapse seksuaalse arengu kui ka alkoholi teemadel. Ta on koolitaja alates 2007. aastast ja on koolitustel kohtunud väga paljude erinevate inimestega, kes oma nägemuse ning arusaamadega on ka talle mõtteainet edasiseks arenguks andnud.

Niina Primolennaja

Niina koolitab HIV, lapse seksuaalse arengu ja alkoholisõltumatuse teemadel. Oma suureks plussiks peab Niina oskust infot struktureerida ja selges ning arusaadavas vormis inimestele edasi anda.

Julia Kashina

Julia koolitab nii HIV-, lapse seksuaalse arengu kui ka alkoholisõltumatuse teemadel.Julia on koolitaja alates 2007. aastast. Teda paelub asjast huvitatuid inimeste nägemine ning eriti meeldib talle tunda, kuidas muutuvad hoiakud ja stereotüübid.

Irje Tammeleht

Irje peamised koolitusvaldkonnad on seksuaalsusega seotud teemad. Ta koolitab lapsevanemaid ja lastega töötavaid spetsialiste lapse seksuaalsest arengu ja ka HIV-teemal.

Pille Kütt

Pille koolitab eekõige seksuaalsusega seonduvatel teemadel. Ta on ka pereterapeut ja seksuaalnõustaja, kes käsitleb seksuaalteemasid süsteemsest vaatenurgast lähtuvalt inimeseks olemisest.